ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและอาลัยในการจากไปของ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ปรมาจารย์เห็ดผู้เป็นกำลังใจให้มีการส่งเสริมเห็ดอย่างจริงจัง จนไทยกลายเป็นอีกประเทศหนึ่งในการผลิตเห็ดในอันดับต้นๆของโลก

Go down

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและอาลัยในการจากไปของ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ปรมาจารย์เห็ดผู้เป็นกำลังใจให้มีการส่งเสริมเห็ดอย่างจริงจัง จนไทยกลายเป็นอีกประเทศหนึ่งในการผลิตเห็ดในอันดับต้นๆของโลก

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sun Nov 10, 2013 12:01 am

อาจารย์พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน อดีตหัวหน้าสาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร ผู้ที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยเรื่องเห็ดเศรษฐกิจของไทย โดยได้รับการถ่ายทอดและมอบหมายงานจาก อ.ก่าน  ชลวิจารณ์ ปรมาจารย์เห็ดฟางของไทย ให้ดำเนินการวิจัยเรื่องเห็ดเศรษฐกิจตัวอื่นอีกหลายชนิด นอกเหนือจากเห็ดฟาง โดยในปี 2499 ดร.วินิต  แจ้งศรี ได้นำเอาเชื้อเห็ดนางรมมาจากอเมริกา เพื่อให้ อ.พันธุ์ทวีทำการทดลองเพาะได้เป็นผลสำเร็จในปี 2500 โดยการใช้ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด และรำข้าว โดย ดร.วินิต ได้นำเอาผลของการวิจัยของ อ.พันธุ์ทวี ที่ประสพผลสำเร็จในการเพาะเห็ดนางรมขึ้นได้ในสมัยนั้น นำเอาไปทำการเพาะเห็ดนางรมเป็นการค้า เพื่อส่งเห็ดนางรมสดไปยังร้านอาหารจีน เช่น ร้านพงหลี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้น อ.พันธุ์ทวี ได้ทำการศึกษาทดลองการเพาะเห็ดหูหนูในไม้ เห็ดตีนแรด และเห็ดพื้นบ้านอีกหลายชนิด เช่น เห็ดขอนขาว แต่เนื่องจาก ท่านอาจารย์ได้เน้นหนักทางด้านการวิจัยเท่านั้น เพราะตามอำนาจหน้าที่ของงานแล้วกำหนดเพียงเท่านั้น จนกระทั่งมาปี 2517 อ.อานนท์ ในขณะที่เป็นประธานชมรมเห็ด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ติดตามผลงานวิจัยของ ท่าน อ.พันธุ์ทวี ซึ่งท่านได้ให้ความเมตตาและพยายามถ่ายทอดเทคนิคและวิชาการต่างๆให้แก่ อ.อานนท์มาโดยตลอด พร้อมทั้งชักชวนให้ อ.อานนท์เข้ามาร่วมงานเป็นนักวิชาการในสาขาของท่านหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น ในปี 2519 อ.อานนท์ได้เข้ารับราชการทำงานเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเห็ดในสาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ที่มี อ.พันธุ์ทวีเป็นหัวหน้าสาขา โดย อ.อานนท์ได้นำเสนอว่า การที่สาขานี้ ได้ทำการศึกาาวิจัยเรื่องเห็ดมาตั้งแต่ปี 2489 หลังจากที่ อ.ก่าน ชลวิจารณ์จบการศึกษาจากฟิลิปปินส์มาศึกษาวิจัยเห็ดฟาง จากนั้น อ.พันธุ์ทวี ก็ได้ทำการศึกษาวิจัยในเห็ดเศรษฐกิจอีกมากมายหลายชนิด แต่ผลงานดังกล่าว ก็ยังเก็บไว้แค่เป็นข้อมูลทางวิชาการ ที่รับรู้กันเฉพาะในส่วนราชการของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น ดังนั้น ทางสาขาน่าจะนำเอาความรู้เกี่ยวกับเห็ดที่ได้ศึกษามามากมายแล้ว เผยแพร่ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วๆไปด้วย ซึ่งแรกๆ ไม่มีใครสนับสนุนเลย และกลับถูกต่อว่า จะไปทำงานทับซ้อนกับงานของกรมส่งเสริมเข้า เรื่องนี้ อ.อานนท์ ก็ไม่ละความพยายาม ประกอบกับได้รับกำลังใจจากท่าน อ.พันธุ์ทวี ที่อยากสนับสนุนให้เป็นเช่นนั้น เพียงแต่ มันไปขัดกับหลักการของการแบ่งงานของทางราชการ จากเหตุผลดังกล่าว อ.อานนท์ จึงได้เปลี่ยนวิธีการด้วยการ ไปเสนอให้ผู้บัญชาการทหารค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่(พล.ต.จวน  วรรณรัตน์)ขณะนั้นว่า เรื่องเห็ดมีความสำคัญต่อประชาชนและประเทศชาติมาก และความรู้ส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศ ก็มักจะถูกเก็บเป็นความลับของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย เราก็ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเห็ดมาไม่แพ้ประเทศไหน เพียงแต่ว่า หน่วยงานของรัฐแบ่งงานกันรับผิดชอบแบบต่างคนต่างทำ กล่าวคือ ฝ่ายวิชาการ ก็จะทำการศึกาาวิจัยแล้วก็เก็บไว้ใช้ในหน่วยงานของตนเองเท่านั้น ส่วนฝ่ายส่งเสริม ก็ทำได้เพียงแต่เอาตำรามากางแล้วทำการส่งเสริม น้อยมาก ที่จะนำเอาผลการวิจัยที่ได้จากภาคสนามเอามาเผยแพร่ ดังนั้น อ.อานนท์ จึงเสนอขอให้ท่านผู้บัญชาการทำหนังสือขอเชิญวิทยากรจากกรมวิชาการ ก็คือ อ.พันธุ์ทวี และคณะนักวิจัย รวมทั้ง อ.อานนท์ ข้าราชการน้องใหม่ที่เข้ารับราชการได้ไม่ถึงเดือน ไปทำการสอนทหารให้ทำการเพาะเห็ดที่ค่ายกาวิละที่เชียงใหม่ จากนั้นอีกไม่กี่วันต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทอดพระเนตรกิจกรรมการเพาะเห็ดของทหารที่มีคณาจารย์จากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ถ่ายทอด จากนั้นมา การส่งเสริมเรื่องการเพาะเห็ดของกรมวิชาการ จึงถูกสั่งให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ประเทศไทย ที่ไม่เคยมีข้อมูลปรากฏเลยว่า มีการเพาะเห็ดเป็นเรื่องเป็นราวดั่งต่างประเทศเขา ใช้เวลาแค่ไม่ถึง 3 ปี ประเทศไทย กลายเป็นประเทศหนึ่ง ที่ทำการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแทบทุกอย่างที่ทั่วโลกเขาเพาะได้ จึงนับว่า ท่าน อ.พันธุ์ทวี  ภักดีดินแดน เป็นปรมาจารย์เห็ดที่สำคัญที่สุดท่านหนึ่ง ที่ทำให้วงการเห็ดในปัจจุบันพัฒนามาได้ถึงขั้นนี้ ท่านมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวเห็ดมากมาย และใช้เวลาทั้งชีวิตในราชการมอบให้เฉพาะเรื่องเห็ดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้สนับสนุนและถ่ายทอดวิชาการด้านเห็ดทุกแง่ทุกมุมให้แก่ อ.อานนท์ โดยถือว่า อ.อานนท์ คือ ลูกชายคนโตของท่าน หลังจากที่ท่านเกษียณไปแล้ว ท่านก็ยังช่วยเหลืองานทางวิชาการให้แก่ทางกรมวิชาการเกษตรและสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดอย่างสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งท่านประสพกับปัญหาสุขภาพ เส้นเลือดในสมองแตก และอยู่ในสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นเวลานานพอสมควร จนกระทั่งวันนี้ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณบ่ายสองโมง ท่านได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยสิริอายุ 86 ปี ที่โรงพยายาบาลเปาโล โดยทางญาติจะเคลื่อนศพของท่าน เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่วัดไผ่ตัน สะพานควาย โดยวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 15.30 น. จะมีพิธีรดน้ำศพ จึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา รวมทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเห็ด ไปร่วมกันทำบุญรดน้ำศพ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ผู้สร้างคุณงามความดีอันมากล้นแก่วงการเห็ดของไทย เพื่อให้ดวงวิญญานของท่านได้รับรู้ว่า พวกเรารำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

ปี 2519 หลังจากที่ คณะนายทหารจากค่ายกาวิละได้เชิญคณะวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร โดยมี อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน เป็นหัวหน้าคณะไปอบรมการเพาะเห็ดให้แก่คณะนายทหาร จากนั้นอีกไม่กี่วันถัดมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทอดพระเนตรกิจกรรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ด ณ ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ โดยมี อ.อานนท์ กราบบังคมทูลรายงาน

ในปี 2521 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ที่มี อ.ดร.ฤกษ์  ศยามานนท์ เป็นนายกสมาคม อ.พันธุ์ทวี  ภักดีดินแดน เป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการ อ.อานนท์  เอื้อตระกูล เป็นเลขาธิการ

ปี 2522 เจ้าฟ้าหญิงแอนด์และพระสวามี จากประเทศอังกฤษได้เสด็จมาเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเห็ดของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ที่มี อ.ดร.ฤกษ์  ศยามานนท์ เป็นนายกสมาคม อ.พันธุ์ทวี  ภักดีดินแดน เป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการ อ.อานนท์  เอื้อตระกูล เป็นเลขาธิการ

อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน และ อ.อานนท์  เอื้อตระกูล กับศาสตราจารย์ ดร. เอส ที ชาง แห่งมหาวิทยาลัยจีนฮ่องกง ผู้มีชื่อเสียงเรื่องเห็ดเขตร้อนของโลก เมื่อครั้งเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเห็ดในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อปี 2523

อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน และ อ.อานนท์  เอื้อตระกูล กับศาสตราจารย์ ทอทอริง แห่งสถาบันทอทอริ ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเห็ดของรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อครั้งเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเห็ดในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อปี 2523
ภาพคุณลุงที่ใส่ชุดซาฟารี คือ คุณลุงจรรยงค์ สุทธิผล คุณพ่อของเจ้าอาวาสวัดธรรมกาย ศิษย์อบรมเห็ดของ อ.อานนท์ เอื้อตระกูล เมื่อปี 2517 และศิษย์อบรมเห็ดของ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดนเมื่อปี 2520

อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ที่ อ.อานนท์ นับถือเป็นคุณแม่คนที่สอง และเป็นผู้ถ่ายทอดวิทยายุทธในเรื่องทั้งเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยาให้นั้น ท่านไดเป็นเจ้าภาพร่วมกับคุณพ่อและคุณแม่ผู้บังเกิดเกล้าของอ.อานนท์ในงานอุปสมบท ที่วัดชนะสงครามเมื่อปี 2523

แม้วัยหลังเกษียณ ในช่วงที่ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดนยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ ท่านก็ยังเดินทางมาร่วมและช่วยบรรยายทางวิชาการและเป็นประธานแจกประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเห็ด ที่จัดโดย อ.อานนท์  เอื้อตระกูลอยู่เสมอมา
อ. ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญานของคุณแม่อาจารย์พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน จงไปสู่สุคติ สัมปรายภพ เป็นเทวบุตร เทวดาทุกๆชาติไป


แก้ไขล่าสุดโดย Pai_Anonworld เมื่อ Wed Nov 13, 2013 8:20 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

พิธีรดน้ำศพของ อ.พันธุ์ทวี กำหนดให้จัดที่ศาลา 5 วัดไผ่ตัน สะพานควาย ของวันที่ 10พ.ย. 2556

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sun Nov 10, 2013 2:39 pm

ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานว่า จะมีพิธีรดน้ำศพ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ที่ล่วงลับไปเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2556 นั้น ทางคณะญาติได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลทำพิธีทางศาสนา โดยมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. และจะทำพิธีสวดสพ 3 วันก่อนที่จะทำการเก็บศพ เพื่อรอลูกสาวที่อยู่ที่ประเทศแคนาดากลับมาร่วมในงานฌาปณกิจที่จะกำหนดกันต่อไป จึงขอแจ้งให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหา ของ อ.พันธุ์ทวีให้ทราบโดยทั่วกัน
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

วันนี้ได้ไปร่วมรดน้ำศพอาจารย์พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ปรมาจารย์เห็ดของไทย ที่วัดไผ่ตัน สะพานควาย

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Sun Nov 10, 2013 11:33 pm

วันนี้ ดร.อานนท์ และ อ.เยาวนุช เอื้อตระกูลได้ไปร่วมในพิธีรดน้ำศพท่านอาจารย์พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน อายุ 86 ปี ที่วัดไผ่ตัน สะพานควายในบรรยากาศเศร้าสร้อยอาลัยรักถึงคุณงามความดีของท่านอาจารย์ต่อการพัฒนาบุกเบิกวงการเห็ดไทย จนทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีในการผลิตเห็ดที่ทันสมัยไม่แพ้ประเทศอื่นใด ซึ่งในพิธีดังกล่าว ทำให้ย้อนถึงในช่วงของการเริ่มต้นในการส่งเสริมการเพาะเห็ดที่มี อาจารย์พันธุ์ทวี ภักดีดินแดนเป็นหัวหน้าคณะนักวิชาการ ซึ่งวันนี้ บรรดานักวิชาการที่เคยร่วมงานกันอย่างขยันขันแข็งได้กลับมาพบกันอีกครั้ง แต่เป็นการพบกันต่อหน้าศพของอดีตผู้ที่เคยเป็นผู้นำของเราในการผลักดันเรื่องเห็ดของไทย

บรรดาคณาจารย์เกี่ยวกับเห็ด ที่อดีตเคยทำงานภายใต้การนำของ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ในฐานะหัวหน้าสาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร ที่นำคณะเปิดอบรมเห็ดให้แก่ผู้สนใจทั่วไปตั้งแต่ปี 2519 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการของท่าน อ.พันธุ์ทวี
หลังจากพิธีรดน้ำศพแล้ว ได้มีการสวดพระอภิธรรมในวันเดียวกัน โดยจะมีการสวดอภิธรรมต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก็คือ วันจันทร์ที่ 11 และวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ก่อนที่จะเก็บศพไว้รอกำหนดพิธีการพระราชทานเพลิงศพ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ทางสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม จึงขอบอกบุญมายังสมาชิก ลูกศิษย์ลูกหาของ อ.พันธุ์ทวี ได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันตามวาระและโอกาสที่เห็นสมควร
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพ อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Tue Nov 12, 2013 8:08 am

วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของปรมาจารย์เห็ดของไทย คือ อ.พันธุ์ทวี ผู้สร้างคุณงามความดีคณูปการแก่วงการเห็ดของไทย ซึ่งสนับสนุนให้เอาความรู้จากการวิจัยเกี่ยวกับเห็ด ที่ถูกเก็บไว้รู้กันเฉพาะหมู่นักวิชาการ ให้ออกมาสู่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ดังนั้น วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรม ก่อนที่จะมีการเก็บศพ เพื่อรอกำหนดการพระราชพิธีฌาปนกิจต่อไป ทางคณะกรรมการสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย ที่ อ.พันธุ์ทวีเป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้ง จะเป็นเจ้าภาพในการสวดครั้งนี้ จึงขอแจ้งบอกบุญมายังสมาชิกสมาคมและท่านที่เพาะเห็ดหรือสนใจเกี่ยวกับเห็ด มาร่วมฟังสวดอภิธรรมเพื่อส่งดวงวิญญาณของท่าน อ.พันธุ์ทวีสู่สรวงสวรรค์ในเวลา 19.00 น. ณ วัดไผ่ตัน ศาลา 5 สะพานควาย

avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดฯเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพท่าน อ.พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ที่วัดไผ่ตัน สะพานควาย

ตั้งหัวข้อ  Pai_Anonworld on Wed Nov 13, 2013 7:28 am

วันที่ 12 พฤศจิกายน คณะกรรมการสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยและสมาชิก เป็นเจ้าภาพสวดศพพระอภิธรรมวันสุดท้ายก่อนเก็บศพ ที่วัดไผ่ตัน สะพานควาย โดยมีคุณหญิงประไพศรี ดร.สัญชัย และคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อนข้าราชการในอดีตจากกองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกทั้งอดีตและปัจจุบันในงานสวดพระอภิธรรมงานศพท่านอาจารย์พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน

เพื่อนข้าราชการของท่านอาจารย์พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน ที่ทำวิจัยเรื่องเห็ดในยุคเริ่มแรกระหว่าง 2519-2529
avatar
Pai_Anonworld

จำนวนข้อความ : 1316
Join date : 29/11/2010
Age : 35

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.anonworld.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics
» นัดบัณฑิตรุ่นที่ 36 รอบบ่าย ทานข้าวเช้าก่อนเข้าซ้อมพิธีซ้อมย่อยครับ
» สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสที่ใกล้ตัวเรา
» สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านที่มีหนังสือค้างส่ง นำหนังสือ คืน โดย ไม่เสียค่าปรับ
» ราคาหนังสือ
» Facebook ของกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกอังกฤษ

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ